Vi har endret adresse for ASKO Netthandel

Denne adressen vil om kort tid bli utilgjengelig. Er du en kunde i serveringsmarkedet skal du benytte siden «Servering». Er du en dagligvarebutikk skal du benytte siden «Dagligvare».

Husk å legge din side som bokmerke.

Servering

(For deg som jobber i serveringsbransjen: restaurant, kantine, institusjon, cafe, kiosk o.l.)

askoservering.no

netthandel.askoservering.no

Dagligvare

(For deg som jobber i en dagligvarebutikk)

www.ngflyt.no